popisky k fotografiím

Foto 1

Aleš Duda | Před zahájením (7.00) | Čechové jsou národ věrný, věrnost jejich první čest | Máj (Na důkaz uctivosti obětuje spisovatel)

Foto 2

Antonička Dvořáková | Před zahájením (8.00) | Kolem něj zástup jde – co nebem černý mrak | Máj (3)

Foto 3

Antonička Dvořáková | Před zahájením (9.00) | Dívčina krásná, anděl padlý | Máj (1)

Foto 4

Antonička Dvořáková | Před zahájením (9.00) | Teď z mala města bran vojenský pluk vychází | Máj (3)

Foto 5

Antonička Dvořáková | Před zahájením (9.00) | „Pohřební hudbu vichr má“ | Máj (Intermezzo I.)

Foto 6

Michal Stránský | Před zahájením (9.00) | „Budoucí čas?! – Zítřejší den?! –“ | Máj (2)

Foto 7

Aleš Duda | Před zahájením (9.00) | „... Čí vinu příští pomstí den?! ...“ | Máj (2)

Foto 8

Michal Stránský | Při projevech (9.30) | I Mácha složil Máj z důvodů čistě vlasteneckých | Máj (Poznámka pod čarou)

Foto 9

Michal Stránský | Během projevů (9.30) | Mrtvému rakví budu já. | Máj (Intermezzo I.)

Foto 10

Jano Sedal | Během projevů (9.30) | Vyhasla ohně kouř | Máj (4)

Foto 11

Michal Stránský | Během projevů (9.30) | ... znělo kolem bez přestání, jednozvučně, neproměnně | Máj (Intermezzo II.)

Foto 12

Jan Šťastný | Při projevech (9.30) | Čechové jsou národ dobrý! Nešťastný, jenž v nouzi lká | Máj (Na důkaz uctivosti obětuje spisovatel)

Foto 13

Michal Stránský | Při internacionále (9.30) | ... Vás já jsem posly volil mezi všemi. ... | Máj (3)

Foto 14

Jano Sedal | Během průvodu (10.00) | ...ten jeho plášť, to on, to on! ... | Máj (3)

Foto 15

Aleš Duda | Během průvodu (10.00) | To on, to on! Ty péra, kvítí, klobouk, oko, jež pod ním svítí! ... | Máj (3)

Foto 16

Jan Šťastný | Během průvodu (10.00) | Svou lásku slavík růži pěl | Máj (1)

Foto 17

Jano Sedal | Během průvodu (10.00) | „To budoucí život můj: kdo srdci takému útěchy jaké dá? ... | Máj (4)

Foto 18

Michal Stránský | Během průvodu (10.00) | --- pryč, myšlenko!! | Máj (2)

Foto 19

Jan Šťastný | Během průvodu (10.00) | Srdce se v citech potopilo; – marná to touha v zašlý svět. | Máj (2)

Foto 20

Antonička Dvořáková | Během průvodu (10.00) | sbor: Věrný syn a bratr náš, statné Čechů srdce máš! | Máj (Na důkaz uctivosti obětuje spisovatel)

Foto 21

Aleš Duda | Během průvodu (10.00) | Viléme! Viléme!! Viléme!!! | Máj (3)

Foto 22

Jan Šťastný | Během průvodu (10.00) | – vše stopeno ve lúno vod, jak v zrcadle se shlíží | Máj (3)

Foto 23

Jano Sedal | Během průvodu (10.00) | Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!! | Máj (1)

Foto 24

Michal Stránský | Během průvodu (10.00) | Hrdliččin zval ku lásce hlas | Máj (1)

Foto 25

Jano Sedal | Po skončení (13.00) | „Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!“ | Máj (4)

© 2009 - 20 LET POTÉ • Realizace web studio dat